LATREPRO

“LATREPRO” ir bezpeļņas biedrība, kuras mērķis ir veicināt un nodrošināt autoru un izdevēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī īstenot autoru un izdevēju tiesību kolektīvo pārvaldīšanu.

Biedrība “LATREPRO” pārstāv Latvijas autorus un izdevējus, kuri saskaņā ar Autortiesību likuma 35.pantu ir tiesīgi saņemt atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai.

Atbilstoši Autortiesību likuma 63.panta astotajai daļai mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai veic tikai viena mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija. “LATREPRO” ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju atbilstošā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšanai.

“LATREPRO” Latvijas Republikā un ārvalstīs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, biedrības statūtiem un citiem piemērojamiem tiesību aktiem un tiesībām.

Biedrība “LATREPRO” ir uzsākusi sadarbību ar Starptautiskās reproducēšanas tiesību organizāciju federāciju (IFRRO - International Federation of Reproduction Rights Organizations) un saņēmusi tās  de facto leģitimizāciju biedrības darbības uzsākšanai Latvijā.

2015. gada 11. februārī biedrība „LATREPRO” tiek uzņemta IFRRO sastāvā.