Galvenā izvēlne

04 - Atlīdzība

Autoriem un izdevējiem

LATREPRO iekasē taisnīgu atlīdzību par darbu kopēšanu personiskai lietošanai autoru un izdevēju labā. Lai saņemtu šo atlīdzību, autoram un izdevējam jāpiesakās, iesniedzot pieteikumu LATREPRO.

​Pieteikšanās uz taisnīgu atlīdzību notiek ik gadu LATREPRO izsludinātajos laikos. Lūdzam sekot šīs mājaslapas jaunumu sadaļai (03 - JAUNUMI), lai nenokavētu kārtējo pieteikšanās termiņu.

Kopētavām

Ja jūs nodrošināt kopēšanas pieejamību fiziskām personām par maksu vai bez tās, par to ir jāmaksā taisnīga atlīdzība. Tā jūs rūpējaties, lai autori turpinātu radoši strādāt, bet izdevēji – izdot grāmatas. Ja sniedzat kopēšanas pakalpojumus, nemaksājot taisnīgu atlīdzību autoriem un izdevējiem, jūs neievērojat autortiesības, un tas ļauj jūs saukt gan pie civiltiesiskas, gan administratīvas vai pat kriminālatbildības.

Taisnīga atlīdzība par kopēšanu tiek aprēķināta par katru iekārtu gada ceturksnī, vadoties no iekārtas ātruma (kopijas/minūtē, saskaņā ar iekārtas ražotāja specifikāciju) un šiem tarifiem:

Kategorija: A
Standarta atlīdzības tarifa piemērošana atkarībā no reprogrāfiskās reproducēšanas iekārtas atrašanās vietas, kas nav norādīta kategorijā B.
Kategorija: B
B kategorijas atlīdzības tarifs piemērojams reprogrāfiskās reproducēšanas iekārtām, kas atrodas bibliotēkās, zinātniskajās vai izglītības iestādēs vai 500m rādiusā no šādām iestādēm.
Kategorija Iekārtas
ātrums
Melnbalta
iekārta
Krāsaina
iekārta
A < 6 3.75€ 4.69€
6 - 19 7.50€ 9.38€
20 - 39 11.25€ 14.06€
40 - 59 15.00€ 18.75€
60 - 89 21.25€ 26.56€
> 89 25.00€ 31.25€
B < 6 7.50€ 9.38€
6 - 19 15.00€ 18.75€
20 - 39 22.50€ 28.13€
40 - 59 30.00€ 37.50€
60 - 89 42.50€ 53.13€
> 89 50.00€ 62.50€

Ar taisnīgas atlīdzības tarifiem varat detalizēti iepazīties LATREPRO pieņemtajos tarifu noteikumos, kas pieejami šīs mājaslapas dokumentu sadaļā (04 - DOKUMENTI). Lai veiktu precīzu atlīdzības maksājumu aprēķinu un tam piemērojamos atvieglojumus, lūdzam sazināties ar LATREPRO biroju.

Kopētājiem

Personām, kas kopē darbus savām vajadzībām, taisnīga atlīdzība nav jāmaksā. Tas jādara kopēšanas iekārtu turētājiem. Taču jāievēro, ka kopēt nevar neierobežotā apjomā. Lai nepārkāptu autoru un izdevēju tiesības, lūdzam iepazīties ar LATREPRO pieņemtajām kopēšanas vadlīnijām, kas pieejamas šīs mājaslapas dokumentu sadaļā (04 - DOKUMENTI).