Galvenā izvēlne

02 - Par Mums

Darbība un vēsture

LATREPRO ir mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas rūpējas, lai autori un izdevēji saņemtu taisnīgu atlīdzību par viņu darbu kopēšanu Latvijā.

Autortiesību likums ikvienai fiziskai personai piešķir tiesības personiskām vajadzībām kopēt publicētus iespieddarbus, izņemot notis. Par šīm tiesībām autoriem un izdevējiem pienākas taisnīga atlīdzība. LATREPRO nodarbojas ar šīs atlīdzības iekasēšanu un sadali.

Taisnīgu atlīdzību maksā jebkurš kopēšanas iekārtas īpašnieks un lietotājs, un atlīdzību var saņemt jebkurš autors un izdevējs, kura radītais darbs ir piegādāts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kā obligātais eksemplārs.

Pienākums maksāt taisnīgu atlīdzību autoriem un izdevējiem par darbu kopēšanu personiskai lietošanai Latvijā ir paredzēts jau kopš 2001. gada. Diemžēl tā izpildi ilgstoši neizdevās nodrošināt. 2012. gada decembrī autori un izdevēji nodibināja biedrību LATREPRO. 2014. gada jūnijā LATREPRO saņēma darbībai nepieciešamo Kultūras ministrijas atļauju.

Vēl joprojām strādājam, lai pienācīgi un ilgtermiņā nodrošinātu šo mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu Latvijā. LATREPRO darbību atbalsta Starptautiskā reproducēšanas tiesību organizāciju federācija IFRRO.

Organizācijas pārvalde

LATREPRO darbojas trīs pārvaldes institūcijas: biedru sapulce, padome un valde.

Biedru sapulce ir LATREPRO augstākā pārvaldes institūcija. Padome uzrauga LATREPRO darbību biedru sapulču starplaikā. Bet valde ir LATREPRO izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv organizāciju ikdienā.

LATREPRO BIEDRI:
 • Inga Gorbunova - vecbiedrs
 • Jānis Jurkāns - vecbiedrs
 • Valdis Klišāns - vecbiedrs
 • Latvijas Rakstnieku savienība - vecbiedrs
 • Latvijas Žurnālistu savienība - vecbiedrs
 • Latvijas Preses izdevēju asociācija - vecbiedrs
 • Latvijas Grāmatizdevēju asociācija - vecbiedrs
 • Latvijas Žurnālistu asociācija - asociētais biedrs
LATREPRO PADOME:
 • Inga Gorbunova - padomes locekle
 • Guntars Kļavinskis - padomes loceklis
 • Jānis Jurkāns - padomes loceklis
 • Renāte Punka - padomes locekle
LATREPRO VALDE:
 • Vija Kilbloka - valdes priekšsēdētāja
 • Ieva Kolmane - valdes locekle
 • Guntars Līcis - valdes loceklis